Preben Juel

Hvad er min holdning til EU.

 

Det er naivt at tro, at vi i Danmark kan skrue tiden tilbage til den rene Morten Korch og stokroseidyl

Jeg er for øvrigt heller ikke sikker på, at alt var så rosenrødt dengang. Globaliseringen er over os på godt og ondt, og det må vi forholde os til. Vi kan vælge at forbløffet se til og brokke os over de nye tider, eller vi kan vælge at spille med på banen. Vi vil i nogle kampe vinde stort og i andre tabe. Akkurat som i en ganske almindelig fodboldkamp. Der er ingen der vinder en fodboldkamp ved at gå ene mand på banen mod en modstander, som stiller med fuldt hold.

Vi kan deltage meget mere aktivt på holdet i EU, hvis vi fjerne de fire forbehold, som blev indført for 14 år siden. Der var andre tider, da de fire forbehold blev vedtaget. Det var dengang en politisk nødvendighed for at Danmark kunne tiltræde traktaten, men disse forbehold er nu håbløst forældede.

Tiden er nu kommet til at tage en åben debat mellem politikere og befolkningen om det nødvendige i at komme med på den Europæiske politiske bane uden snærende begrænsninger. Det vigtigste er efter min mening, at vi deltager aktivt og påvirker resultaterne efter bedste evne. Danmark har nemlig meget at byde på i Europæisk sammenhæng. Jeg har ofte set, at de mindre lande har kunnet komme igennem med fornuftige forslag, fordi de øvrige medlemmer ikke mistænker os for i modsætning til de store nationer, at have en skjult dagsorden i ærmet, som har til formål at give disse store lande endnu mere indflydelse, end de allerede har nu.

Det er ikke særlig smart, at Danmark står uden for det forsvarspolitiske samarbejde, som forhindrer os i at medvirke i fredsbevarende operationer ledet af EU. Jeg vil være meget mere tryg ved at en sådan indsats var ledet af en dygtig general fra EU end en tilsvarende fra USA. Jeg finder også, at vi i EU lægger meget mere vægt på genopbygning af kriseområder, end blot det at etablere en regering, som man vil være venligsindet i fremtiden.

Derfor bør forsvarsforbeholdet fjernes.

Den organiserede kriminalitet og den konstante terror trussel påvirker vores hverdag. Meget mere end vi tror, fordi vi ikke ser disse organisationers direkte indflydelse på vores hverdag. De arbejder ikke fremme i lyset, men i et vidt forgrenet netværk over hele Europa – ja hele verden - men de påvirker vores hverdag.

De importerer den narkotika, som til daglig ødelægger hundredvis af unge. De står bag de mange voldelige overfald i private hjem, som vi har set de sidste år. De står bag mange af de farlige røverier, som udøves i hverdagen. De kommer hertil og udøver deres forbrydelser og er ude af landet igen, næsten før politiet får anmeldelsen om disse uhyrlige forbrydelser. Derfor er det vigtigt at politiet i hele EU arbejder sammen både for at forhindre og opklarede disse forbrydelser. Jeg har hundredvis af eksempler på sådanne fremragende internationale politiaktioner. Efterretningstjenesterne vil heller ikke kunne forhindre terror aktioner, hvis de alene arbejdede nationalt. Efterretningstjenester og politi skal lære at arbejde bedre sammen om at opfange de tidlige tegn på radikalisering, ligesom efterretningstjenesterne og skal blive bedre til at samarbejde med politiet om den del af terrorcellernes dagligdag, som vedrører organiseret kriminalitet.

Derfor bør det retslige forbehold fjernes hurtigst muligt. så vi effektivt kan bekæmpe organiseret kriminalitet og terror.

Danmark er i forvejen så stærkt bundet til Euroen, at vi lige så godt kan indføre den hurtigst muligt. Kronen har intet med danskhed at gøre. Kronen er såmænd noget så uromantisk, som et ganske almindeligt betalingsmiddel. Den danske nationalfølelse bliver vel heller ikke mindre fordi vi betaler med Dankort eller Visa og af den grund ikke ser konkret på sedler eller mønt, hver gang vi betaler for en vare eller ydelse.

Indførelsen af Euroen vil ikke bare gøre det let, når vi almindelige danskere skal rejse rundt i Europa. Vi vil ikke skulle veksle med deraf følgende gebyrer til bankerne en dyr kurs når vi køber og en billig kurs når vi kommer hjem, og skal sælge de samme sedler igen. Det vil også blive meget lettere at sammenligne priser, når vi vil købe ting med hjem fra ferierne. Vi vil heller ikke skulle rejse med to, tre eller flere salgs valuta på turen, jeg kan blive ved.

Det vigtigste argument er imidlertid ikke den private rejsendes bekvemmelighed, men det vil også fjerne en hver form for kurs risiko, når store ordrer indgås med udenlandske købere. Det vil heller ikke være mulighed for at spekulere mod kronen, som vi så store syndikater gøre mod den svenske krone og derved bragte den den svenske økonomi på randen af kollaps for nogle år siden. Det er vel ikke så dårligt at være med verdens stærkeste valuta og derved undgå sådanne finansielle krige.

Derfor bør vi indføre Euroen så snart som muligt.

Danmark kan ikke alene bekæmpe flygtningestrømmen fra alle verdens brændpunkter og fattigdomszoner. Det har vi slet ikke hverken ressourcerne eller viljen til. Ja, vi har set at selv så store lande som Spanien tvinges i knæ over den massive tilgang af flygtninge fra det afrikanske kontinent. Den kamp kan vi kun vinde, hvis vi står sammen om at løse problemet. Det være sig den præventive side både med hjælp til lejre i nærområderne, bistand i truede områder når krige, hungersnød og katastrofer rammer i forvejen fattige lande. Når det drejer sig om bevogtning og indrejsekontrollen ved EU’s ydre grænser, kan den kun blive effektiv, hvis vi arbejder sammen. Endelig er det nødvendigt med en fælles asyl og flygtningepolitik, så de uærlige asylansøgere ikke kan rejse fra land til land, og påbegynde en ny asylsag i et andet land, hver gang de får afslag. EU har oprettet et fingeraftryksregister, som skal forhindre denne uskik, men her er vi ikke med, da vores forbehold forhindrer det. Danmark gør det derfor vanskeligt for sig selv hurtigt at kunne fastslå, om en asylansøger allerede har søgt asyl i et andet land, og derfor kan sendes direkte tilbage dertil.

Danmark skal snarest muligt med i den europæiske indsats i asyl og flygtninge problematikken.

EU har utroligt mange programmer til at hjælpe nye lande i gang. Ikke kun med penge, men med viden og ”know how”. Her kan både dansk erhvervsliv og offentlig virksomhed være til utrolig stor gavn. Hele den danske demokratiske model med nærvær i beslutningsprocessen er en værdifuld eksportvare. Vi kan bidrage med vores evne til at gøre tingene relativt simple (her tænker jeg ikke på det danske skattesystem). Sådanne simple og pragmatiske løsninger sætter de fattige lande meget mere pris på, end ved at få store, dyre og komplicerede systemer, som kun passer til store nationer. Det har jeg ligeledes oplevet i utallige tilfælde.

Dansk medvirken kan påvirke de lande EU hjælper både inden for og uden for EU på en måde, så de får lejlighed til at bruge det bedste fra vores demokratiske traditioner.


Preben Juel - foto af Mette Bäcklund Andersen
» Kontakt
Winther • Webdesign