Preben Juel

Hvad jeg vil på det forsvarspolitiske område


Vi skal fortsat have et stærkt, moderne forsvar med veluddannet personale

Vi vil medvirke til, at forsvaret får de bevillinger, som er nødvendige for, på forsvarlig vis, at kunne løse de opgaver de sendes ud til.

Dansk forsvar har stor erfaring med krisestyring og både fredsskabende og fredsbevarende indsatser i verdens brændpunkter. Det danske forsvar er respekteret fordi alt personale er veluddannet, og fordi hver enkelt inden for de rammer, som er givet den pågældende, handler selvstændigt, kompetent og disciplineret. Derfor er dansk forsvar efterspurgt og respekteret blandt vore samarbejdspartnere ude i verden.

Ny Alliance arbejder for, at det danske forsvar skal yde en aktiv indsats i forbindelse med kriseopgaver både i Nato, i EU regi og under FN mandater.

Vi ønsker, at forsvaret i tæt samarbejde med politi og de organisationer, som har ansvaret for genopbygning af området hjælper civilbefolkningen med at få administration og infrastruktur stablet på benene med respekt for den lokale kultur, men med et stærkt islæt af den danske måde at gøre tinge på. Vi skal bruge vore gode evner til at gøre tingene simple og forståelige. Samtidig skal vi påse, at det sker i et tempo, hvor den befolkning vi skal hjælpe evner at følge med. Det vil indebære, at vi også kan komme derfra lige så ærefuldt, som vi kom ind. Vi bør erindre den lære, som USA måtte sande. Det er lettere at vinde krigen end at vinde freden.

Da Danmark ikke har nogen intentioner om at vinde krige, skal vi intensivere målet med at skabe grobund freden.

Danmark har de sidste år løbet alt for meget i hælene på den ultrakonservative administration i USA, ledet af præsident Bush. Danmark skal være konstruktive – men bestemt også kritiske i vores samarbejde med den nuværende ledelse i USA. Vi skal i vores samarbejde med USA forsøge at trække dem hen mod, at alle indsatser skal hvile på et folkeretsligt grundlag. Indsatserne skal altså foregå i FN, NATO eller EU regi. Det vil gavne ikke bare USA og hele den vestlige verden, og derfor også Danmark, og det syn befolkningen i kriseområderne har på den vestlige verden og Danmark.

De fire EU forbehold fjernes, så vi kan indgå i EU ledede missioner. Jeg finder, at alle internationale fredsskabende og fredsbevarende opgaver bør hvile på FN grundlag og at Danmark skal indgå i EU ledede missioner.

Preben Juel - foto af Mette Bäcklund Andersen
» Kontakt
Winther • Webdesign