Preben Juel

Retspolitik | Forsvarspolitik | EU politik | Flygtninge og indvandrerpolitik

Under folketingsvalget i 2007 opstillede jeg for Ny Alliance.

Det blev ikke til valg, men det var en helt fantastisk oplevelse at deltage i en valgkamp,  hvor man mødte alle de mere garvede politikere. Ny Alliances politik lå  meget tæt på mine politiske holdninger.

Jeg fandt det også personligt lærerigt at skulle formulere mine politiske holdninger på skrift, og jeg har defor valgt at beholde siderne med mine politiske holdninger, selv om jeg ikke længere er med i aktiv politik. De har måske kun interesse for mig selv, men i så fald kan de jo blot springes over.

Herunder kan det mere generelle læses og i detaljerne kan man bruge linkene øverst.

Mere velfærd - ikke kun for mennesker med livstruende sygdomme, men også for børn, ældre og de svage i samfundet

Alle partier er enige om, at vi bør prioritere behandlingen af de livstruende sygdomme. Det er vi selvfølgelig helt enige i, men derudover ligger en række andre vigtige opgaver for at velfærdsdebatten rammer bredt i alle danske familier.

Men der er mange andre vigtige opgaver. Børnenes hverdag skal gøres mere smidig og familievenlig. Modulordninger i børnehaver og vuggestuer skal udbygges væsentligt. Forældre, som har mulighed for flekstid, skal også have mulighed for at få børnene passet i forhold til arbejdstiden, det giver en roligere afvikling af børnefamiliernes hverdag.

Hjemmeplejen er ofte den eneste menneskelige kontakt de ensomme ældre har. Der skal være tid til kærlig omsorg og en samtale. Det er prisen for at beholde de gamle i eget hjem indtil den grænse, hvor de ikke længere kan klare sig selv

De psykisk syge er en særlig udsat gruppe, fordi ingen taler deres sag, og de evner og orker det ikke selv.
Normeringen på de psykiatriske afsnit skal under lup. Det tager længere tid at have en motiverende samtale med en psykisk syg, end at skifte en forbinding på en almindelig sygeafdeling.
Antallet af sengepladser er skåret alt for langt ned på de psykiatriske afdelinger. Der er hyppig overbelægning på afdelinger med undernormering, det giver ingen eller forringede behandlingsmuligheder.
De kommunale tilbud skal svare til behovet. Patienter venter nogle gange i mere end et år for at få en egnet bolig uden for afdelingen. Helt forkasteligt når der mangler sengepladser.
Flere opsøgende teams for at sikre, at patienterne behandles i tide. Cirklen er sluttet, for der skal selvfølgelig så være sengepladser til en kortvarig indlæggelse. Herved undgås langvarige indlæggelser.

Der skal være aktiveringstilbud til de indlagte. I gamle dage var det gartnerier, hvor patienterne var aktiveret om dagen, samtidig blev der leveret blomster til alle afdelinger, hver uge. Hvis der er noget der hjælper på humøret på psykisk svage, så er det ordentlige rammer. ”I dag får afdelingerne en kasse julestjerner til jul, og en halv skive flæskesteg pr patient. Resten af julehyggen er personalet fortjeneste og er ofte betalt af egen pengepung” citat fra en engageret medarbejder på en psykiatrisk afd. i Storkøbenhavn.

Ny Asylpolitik- en stram kurs med et menneskeligt ansigt

Asylansøgere, som har fået afslag men som ikke kan sendes tilbage på grund af forholdene i hjemlandet, skal ud af centrene og være blandt os andre indtil de kan rejse hjem. Til gengæld skal de forpligtige sig til at lære sprog og arbejde for at tjenes til lives ophold. Vi får arbejdskraft og sparer på de sociale ydelser, de bevarer deres selvrespekt og undgår psykiske problemer.

Knap så mange chancer - en mere konsekvent retspolitik

Kapaciteten i fængslerne skal øges, så det svarer til den forlængelse af straffen, der har fundet sted i de senere år. Det vil medføre, at langt flere kan gå direkte til afsoning af deres dom, i stedet for som nu at skulle vente i månedsvis på at afklare deres regnskab med samfundet.

Med kniv i byen – 8 dages hæfte med direkte afsoning

Det er uacceptabelt, at almindelige unge mennesker bevæbner sig med kniv og andre våben for at gå i byen. De unge skal vide, at samfundet ikke accepterer, at vi stikker hinanden ned under en festlig aften på diskoteket.

Sundere danskere - lavere moms på sund mand som frugt og grønsager

Hvert tredje barn i folkeskolen er overvægtigt. Flere og flere voksne lider af velfærdssygdomme som hjertekarsygdomme, gammelmandssukkersyge og overvægt. Lungecancer og rygelunger på grund af en slatten holdning til forebyggelse. Manglende ressourcer til diagnosticering gør, at der ikke behandles hurtig nok til at give en rimelig chance for helbredelse.
Stress er ved at udvikle sig til en af de mest hyppige livsstilssygdomme i Danmark. For de offentlige ansatte er det en af de væsentlige årsager til stress. Ansvarsbevidste medarbejdere strides med undernormering og en masse administrative kontrolopgaver, som har tvivlsom værdi i den primære opgave, de er sat til at løse.

Vi ofrer formuer på helbredelse af sygdomme, men kun 1 % af budgettet på forebyggelse. Højere afgifter på usund mand og laver afgiftet på sund mad, vil på længere sigt være en god investering. Med andre ord differentieret MOMS kan styrke incitamentet til at leve sundt. Det kan lade sig gøre i andre lande, så hvorfor ikke i Danmark?

Mindre CO 2 - lavere afgift på biler med alternativ fremdrift og lavt udslip

Biler, som kører mere end 20 km. pr. liter, og som kører med alternativ fremdrifts midler skal have afgiftsnedslag. Det kan finansieres ved, at lastbiler som transiterer Danmark betaler vejskat – akkurat som i andre lande, som for eksempel Tyskland.

Forskning og udvikling af et miljøneutralt energiforbrug i både offentlige og private sektor

Danmark skal være verdensmester i forskning i vedvarende energi. Solfangere skal være obligatorisk i alt nybyggeri fra 2009 i både private boliger og offentligt byggeri. Vi skal forske i nyere vindmøller, og vi skal gang med at storskalaforsøg i forbindelse med bølgeenergi.

En skattereform i konjektur bestemt tempo

Skatten på arbejde skal ned. Der skal findes en anden fordeling. Topskatten skal væk i det tempo konjunkturerne muliggør det. Ikke for de riges skyld, men for at give alle lyst til bidrage til den nødvendige vækst i samfundet. Det sker kun, hvis der er en økonomisk gulerod til dem, som vil arbejde mere end de 37 timer, som er normen i overenskomsterne. Da der bliver færre og færre på arbejdsmarkedet og flere og flere på pensioner, så er det en samfundsøkonomisk effektiv måde at finansiere et forøget service niveau for de offentlige serviceydelser.

Tidsbegrænset arbejdstilladelse (green Card ordning) skal oprettes hurtigst muligt

Udlændingepolitikken skal være stram, men med et afbalanceret syn på både asylansøgere, udlændinge som kommer til Danmark midlertidig for at arbejde, og egentlige indvandrere.

Der er brug for flere hænder og ikke mindst hoveder i Danmark. Jeg vil se fordomsfrit på, hvordan vi kan afhjælpe denne mangel på arbejdskraft, som i øjeblikket fører til flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet med stigende lønpres, fald i kvaliteten af arbejde og mangel på service i mange håndværksfag. Alt sammen noget som fører til overophedning af økonomien og til inflation.

Bekæmpelse af terrorisme

Klik her for at se forslag til, hvordan et antiradikaliseringskontor kan fungere.


 

Preben Juel - foto af Mette Bäcklund Andersen
» Kontakt
Winther • Webdesign