Preben Juel

Hvad jeg vil på flygtninge og indvandrerområdet


Flygtninge og indvandrerpolitik

De to ting har intet med hinanden at gøre. Asylpolitik går ud på, hvordan vi administrerer at overholde de internationale forpligtigelser. Indvandring handler om arbejdsmarkedsforhold og økonomi.

Vi har råd til at behandle asylansøgere anstændigt uanset race, religion og hudfarve. Men Danmark har i årevis lyttet alt for meget til Dansk Folkeparti, og vi har derfor formået at fastholde familier med børn under dårlige boligforhold og i uvirksomhed i meget lange perioder. Nogen gange i årevis.

Det er vores holdning, at de selvfølgelig skal modtages professionelt i et modtagecenter, hvor de registreres og hvor den indledende sagsbehandling foretages. Herefter skal de hurtigst muligt ud blandt de øvrige borgere, og om muligt deltage i forefaldende arbejde. Det bedste sted at lære sprog er nu engang ude i samfundet. Fastslår sagsbehandlingen, at de ikke er berettiget til et ophold i Danmark, skal de konsekvent sendes ud ved først givne lejlighed. Vi er ikke så naive, at vi tror vi kan løse verdens fattigdomsproblemer eller i Danmark huse alle de som bliver forfulgt.

Derfor er vi også enige i stort set alle de stramninger, som er indført på udlændingeområdet de sidste mange år, men der er indbygget urimelige begrænsninger, og dem vil vi arbejde for at få fjernet.

Vi bør igen kunne bryste os af, at vi i Danmark ikke bedømmer folk ud fra hudfarve og tro, men ud fra hvilke karakteregenskaber de besidder.

Jeg bedømmer ikke alle udlændinge ud fra en lille gruppe, som er bund kriminelle, og som ikke hverken kan eller vil tilpasse sig samfundet. Det er helt urimeligt over for det store flertal, som er godt integreret og som fungerer godt i samfundet.

Jeg bedømmer heller ikke alle danskere ud fra den lille gruppe af autonome, som i deres adfærd er ligeså utilpassede, som den utilpassede gruppe af fremmede, som konstant præger mediebilledet i Danmark. Jeg bedømmer heller ikke alle danskere ud fra den adfærd, som medlemmerne af rockerklubberne udviser.

Alle tre grupper er problematiske for samfundet, fordi de ikke vil følge de normer og rammer, som vi i fællesskab har vedtaget. Se, det er noget helt andet, og med en konsekvent retspolitik, vil vi kunne rette op på nogle af disse forhold, og hjælpe nogle på vej over i acceptabel tilværelse. Resten må vi behandle, så de er til mindst mulige gene for os, som ønsker at leve i fred og ro.

Indvandring har intet med asylpolitik at gøre. Indvandrere er mennesker, som kommer hertil for at skabe en ny tilværelse, eller fordi det er attraktivt for dem, at arbejde nogle år i et andet land. Dels for at opleve noget, dels for at tjene flere penge, end de kunne have gjort derhjemme.

Jeg tror at kun fåtal ønsker at slå sig ned permanent ned i et andet land. Jeg har selv boet ude i 14 år, jeg har aldrig ønsket at blive ude, og jeg har altid glædet mig til at komme hjem til Danmark igen, når jeg var ude.

Vi kan sikre, at ingen af vore gæster bliver permanent i Danmark, ved at indføre en Green Card ordning som giver mulighed for at arbejde i en nærmere fastsat årrække i Danmark. Arbejdsmarkedets behov bør være afgørende for, hvem der på et givet tidspunkt kan få en sådan arbejds- og opholdstilladelse. I øjeblikket har Danmark mangel på arbejdskraft både i servicefag og i produktionen. Der er flaskehalsproblemer i produktion, så det er helt tåbeligt at forsøge at holde velkvalificeret arbejdskraft ude, blot fordi de ikke tjener 400.000 kr. om året. I stedet for indtægtsgrænser skal der stilles krav om kendskab til det danske sprog, der skal stilles krav til, at de har arbejde og bolig, inden de får tilladelsen udstedt.

Der bør snarest indføres en kortordning, som giver den manglende arbejdskraft mulighed for i en begrænset periode at komme til at arbejde i Danmark.

Asylansøgere bør kunne komme ud blandt almindelige mennesker, og at de får mulighed for at arbejde medens de venter på deres afgørelse om asyl, og medens de venter på, at udsendelsen fysisk kan finde sted.

Der findes kun et sted en effektiv integrering kan finde sted, det er helt logisk ude blandt de medborgere man skal integreres med. Det er også kun her man rigtigt lærer sprog og dansk kultur.

Integration

Jeg mener, vi bør gøre en særlig indsats for at forhindre radikalisering af unge flygtninge og indvandrere, f. eks ved skærpet tilsyn med private skoler med et stærkt religiøst grundlag.

Der bør snarest både lokalt og nationalt oprettes kontorer, som specialiserer sig i integrationsspørgsmål. Det nationale kontor skal have ansvaret for at indsamle erfaringer specielt fra de lande, som har været udsat for terror udført at ”hjemmefødte” med udenlandsk baggrund, og at omsætte disse erfaringer til brugbare danske indsatser. De lokale kontorer skal have ansvaret for at omsætte de nationale indsatsplaner til en brugbar lokal strategi.

Preben Juel - foto af Mette Bäcklund Andersen
» Kontakt
Winther • Webdesign